CONNECT WITH US

สลัดแฟคทอรี่

02-105-2203
Level 1 | View Map
คอนเซ็ปต์ของ Salad Factory คือเป็น โรงงานเพื่อสุขภาพที่ให้คนทานผักมากขึ้น เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่ได้จำกัดแค่ผักสลัดเท่านั้น

Level 1

+
-