CONNECT WITH US

อิตาลาเซีย

02-105-1741
Level 1 | View Map
Italasia Wine Cellars เป็นแหล่งรวมไวน์นำเข้าชั้นเลิศจากทุกทั่วมุมโลก โดยเฉพาะจากประเทศอิตาลี มีห้องเก็บไวน์ (Wine Cellar) ขนาดใหญ่ ที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อคงคุณภาพรสชาติของไวน์ไว้อย่างดีเยี่ยม Italasia Wine Cellars จึงถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่คอไวน์ไม่ควรพลาด

Level 1

+
-