CONNECT WITH US

โปลิ-เคม

02-105-1920
Level G | View Map
Poli-Chem คลินิกรักษาและบำรุงความงามรถยนต์ ที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ทำความสะอาดรถได้ครบวงจรอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ล้างรถภายนอก ห้องเครื่อง ไปจนถึงห้องโดยสารภายใน รวมถึงบริการฟอกเบาะและเคลือบสี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยทะนุถนอมรถยนต์ให้ดูใหม่อยู่เสมอ

Level G

+
-