CONNECT WITH US

โรงเรียนสอนร้องเพลงครูฟ้าใส

02-105-2231
Level 1 | View Map
หลักสูตรร้องเพลงที่ออกแบบให้เหมาะสมเฉพาะคุณ โดยครูฟ้าใส เพราะแต่ละคนมีพื้นฐานทางการร้องเพลงมาไม่เหมือนกัน ดังนั้น การเรียนการสอน จึงต้องถูกออกแบบมาให้แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน สู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

Level 1

+
-