DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

ฟรายเดย์ ที สแตนด์

084-506-8569
Yellow Zone | Level 1 | View Map
ร้านชาที่เกิดขึ้นจากความหลงใหลของคนที่รักการดื่มชาเป็นชีวิตจิตใจ เราภูมิใจนำเสนอชาที่เราได้เลือกสรรมาอย่างดีที่สุด เพื่อความอร่อยและรอยยิ้มของลูกค้าทุกคน เราอยากส่งต่อความสุขเล็กๆนี้ด้วยชาของเรา เพื่อให้ทุกวันของคุณเป็นวันสุข (ศุกร์)!

Yellow Zone

+
-