CONNECT WITH US

ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ตคลับ

02-105-1581
Level 2 | View Map
ไอซ์สเก็ต กิจกรรมสำหรับเมืองร้อน ด้วยลานไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตร ภายใต้บรรยากาศ Glow in the Dark ที่ให้อารมณ์ล่องลอยเหมือนอยู่ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วยฉากที่ยิ่งใหญ่ตระกาลตา เหมาะสำหรับการมาแฮงเอาต์ และถึงแม้จะมีเล่นไอซสเก็ตไม่เป็นก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะมี Sub-Zero Academy โค้ชระดับมืออาชีพได้มาตรฐานทางด้านการฝึกสอน สอนทักษะการเล่นไอซ์สเก็ตตั้งแต่รับดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับ Advance ลงแข่งระดับ International เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 12.30–19.30 น.

Level 2

+
-