CONNECT WITH US
06.12.66

เรียนเทควันโด กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงวันหยุด

พาลูกเที่ยวเสริมพัฒนาการ เรียนเทควันโดในวันหยุดนี้ ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา สวรรค์แห่งการเรียนรู้ของเด็ก

กีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในวัยกำลังโต ให้มีการพัฒนาได้อย่างครบรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย, พัฒนาการทางสติปัญญา และพัฒนาการด้านอารมณ์ 'เทควันโด' หนึ่งในกีฬายอดนิยมที่เหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวัย นอกจากจะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกวินัย และทักษะในด้านอื่นๆ ให้กับเด็กได้อีกเพียบ
วัยเด็กเป็นวัยที่มักมองหาความสนุกสนาน อยากร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่พวกเขาสามารถใช้เวลาเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ 'เทควันโด' หนึ่งในกีฬาที่เด็กๆ ชื่นชอบ เหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวัย แม้แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนรู้ได้

เทควันโดไม่เพียงแต่เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบสำหรับเด็ก ๆ อีกด้วย การฝึกเทควันโดจะปลูกฝังคุณธรรม และวินัยที่ดีงาม อาทิ ความอดทน ความมุ่งมั่น และการเคารพกฎระเบียบ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับช่วยสร้างบุคลิกภาพที่ดีในอนาคต นอกจากนี้ การฝึกเทควันโดยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย และจิตใจอีกด้วย

เทควันโดมีลีลาท่าประกอบจังหวะที่สวยงาม และต้องอาศัยความแม่นยำ ดังนั้นเด็ก ๆ จึงได้ฝึกสมาธิ ความตั้งใจ รวมถึงการควบคุมกล้ามเนื้อ และการทรงตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในอนาคต การฝึกเทควันโดจะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง รู้จักการมีวินัย และความรับผิดชอบ เนื่องจากจำเป็นต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกีฬานี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการแสดงความเคารพต่อครูผู้ฝึกสอน

ประโยชน์ของการเรียนเทควันโดที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น กระตุ้นให้เด็กๆ กล้าแสดงความสามารถของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ การเปล่งเสียงระหว่างการเรียนเทควันโดจะช่วยให้เด็กๆ มีความมั่นใจในตัวเอง ฝึกทักษะการตัดสินใจ ทักษะศิลปะการป้องกันตัว การรับฟังผู้อื่น ฝึกให้ยอมรับกฎกติกาและระเบียบวินัย ซึ่งจะทำให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เสริมพัฒนาการของลูกด้วยการเรียนเทควันโดนั้นดีอย่างไร?

1. สอนการเข้าสังคม (Sociality)
กีฬาเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสังคมร่วมกับเพื่อน และผู้เล่นคนอื่นๆ ทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ และได้เรียนรู้ความเป็นทีมเวิร์ค ส่วนหนึ่งของกีฬาทุกประเภทรวมถึงเทควันโด คือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้แพ้และผู้ชนะ สิ่งนี้จะช่วยให้เด็กมองโลกตามความเป็นจริงได้ตามวัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดี การฝึกทักษะการเข้าสังคมให้กับเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้พวกเขามีความคุ้นเคยกับผู้อื่นได้ดีขึ้นเมื่อเติบโตขึ้น เป็นที่รักของคนรอบข้าง รู้จักการเข้ากลุ่ม ตลอดจนการสร้างสังคมของตัวเอง

2. ฝึกฝนการทำสมาธิ (Concentration)
เทควันโดเป็นกีฬาประเภทที่ต้องอาศัยการจัดระเบียบร่างกายให้มีท่วงท่าที่ถูกต้อง จึงเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพของเด็กๆ ให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย และมีสมาธิมากขึ้น การฝึกเทควันโดต้องใช้สมาธิในการตั้งใจฟังครูผู้สอน เพื่อให้มีความเข้าใจในการออกท่าทางต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง การเรียนเทควันโดจึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยสมาธิ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ ห่างไกลจากโรคสมาธิสั้นที่มักเกิดขึ้นในเด็ก

3. เสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย (Growth)
การเรียนเทควันโดในเด็กจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการทรงตัว ช่วยพัฒนาระบบกล้ามเนื้อและระบบหายใจ เมื่อแขนขาของเด็กๆ ได้เริ่มขยับออกกำลังตามท่าทาง และมีการขยับอย่างต่อเนื่อง ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต หัวใจสูบฉีดเลือด และส่งออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญในส่วนอื่นๆ ได้ดีขึ้น ส่งเสริมให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของเด็กในวัยกำลังโต สามารถทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี
ผลการวิจัยยังพบว่าการสนับสนุนให้ลูกเล่นกีฬาตั้งแต่อายุยังน้อย จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทที่มีความสำคัญต่อสมองของเด็กๆ ช่วยเพิ่มความสูง และการขยายตัวของมวลกล้ามเนื้อและมวลของกระดูก

4. สุขภาพจิตของลูกสดชื่นแจ่มใส (Mental Health)
เมื่อลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จะส่งผลให้สุขภาพจิตร่าเริงแจ่มใสตามไปด้วย เทควันโดเป็นกีฬาที่จะช่วยให้ลูกของคุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนใหม่ และคุณครูผู้สอน รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น ฝึกให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออกต่อหน้าผู้อื่น แน่นอนว่าเทควันโดก็เป็นกีฬาอีกประเภทที่ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กได้ ด้วยการฝึกที่ต้องอาศัยระเบียบวินัย จึงทำให้เด็กๆ ได้ฝึกควบคุมอารมณ์การแสดงออกอย่างเหมาะสม

เรียนเทควันโดส่งเสริมพัฒนาการของลูกในช่วงวันหยุดที่ไหนดี?

สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม เมื่ออยากชวนลูกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือเล่นกีฬาส่งเสริมพัฒนาการในวันหยุดสุดสัปดาห์ อย่างเช่นการเรียนเทควันโด คือควรให้ความสำคัญกับสถานที่ฝึกสอนเทควันโด ให้มีความปลอดภัย มีการสนับสนุนออกแบบสถานที่ที่ได้มาตรฐาน ไม่ทำให้ลูกต้องบาดเจ็บระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งอาจทำให้พวกเขาถอยห่างจากกีฬา หรือเกิดอาการเข็ดหลาบได้

อย่างที่สถาบันสอนเทควันโด้ Dance Space and The Kick School สถาบันสอนศิลปะป้องกันตัวแบบครบวงจรจากประเทศเกาหลี ที่นี่มีอุปกรณ์การเล่นที่เหมาะสมกับเด็กหลากหลายวัย ออกแบบทุกห้องทำกิจกรรมให้มีความปลอดภัยกับเด็กเล็ก ด้วยพื้นฟูก ช่วยลดแรงกระแทก ไม่ทำให้เด็กๆ บาดเจ็บ ปกป้องลูกของคุณทุกการเคลื่อนไหว พร้อมครูฝึกสอนที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยในทุกย่างก้าวของลูกคุณ ที่นี่เปิดให้บริการทุกวัน ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้น 1 Mega Smart Kids Zone หนึ่งเดียวในย่านบางนา ที่เป็นเหมือนสวรรค์แห่งการเรียนรู้ของเด็ก เพียงคุณพ่อคุณแม่เอ่ยปากถึง เด็กๆ ก็พากันตื่นเต้นอยากไปเที่ยวที่ Megabangna ขึ้นมาทันที!

คุณกำลังมองหากิจกรรมพิเศษสำหรับลูกรักของคุณอยู่หรือเปล่า? พาลูกเที่ยวเสริมพัฒนาการได้ทุกวันที่ศูนย์การค้า Megabangna แหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ มีครบครันทุกกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบ ไม่ว่าจะเรียนเทควันโด เล่นไอซ์สเกต สอนเต้น สอนร้องเพลง หรือเรียนพิเศษ หลากหลายตัวเลือกให้เด็กๆ แสดงออกได้อย่างอิสระ ที่ Megabangna ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่จะทำให้พวกเขารู้สึกสนุกสนานกับทุกกิจกรรม

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นพิเศษศูนย์การค้าเมกาบางนา ได้ที่
โทร: 02-105-1000 | อีเมล: contactus@mega-bangna.com