CONNECT WITH US
19.01.67

ขาช้อปห้ามพลาด! โครงการช้อปดีมีคืน มาตรการจากภาครัฐเพื่อลดหย่อนภาษี

มาตรการช้อปปิ้งลดหย่อนภาษีครั้งใหม่ แทนช้อปดีมีคืน 2567 Easy E-Receipt คืนเงินภาษีสูงสุดเยอะกว่าทุกปี!

ขาช้อปทั้งหลายที่กำลังรอคอยการประกาศโครงการช้อปดีมีคืน ช้อปปิ้งเพลินพร้อมได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ล่าสุดทางภาครัฐได้มีมาตรการช้อปปิ้งลดหย่อนภาษีครั้งใหม่ กับโครงการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 50,000 บาทต่อคน!

นักช้อปทั้งหลายเตรียมตัวร้องว้าว! โครงการ Easy E-Receipt ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมากกว่าโครงการช้อปดีมีคืนในปีที่ผ่านมาถึง 10,000 บาท รวมมูลค่าสินค้าและบริการกว่า 50,000 บาท โดยสินค้าและบริการที่สามารถช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยได้ จะมีรายละเอียดคล้ายๆ กันกับโครงการช้อปดีมีคืน แต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักฐานใบกำกับภาษี มาเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt ที่มาแทนช้อปดีมีคืน จะต้องซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้น และจะต้องสามารถออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Tax Invoice ได้

หลายๆ คนยังมีข้อสงสัยว่า แล้วใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้หน้าตาเป็นยังไง ต้องเป็นเอกสารแบบไหนถึงจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ วันนี้เรามาคลายข้อสงสัย ก่อนเตรียมตัวออกไปช้อปปิ้งกัน!

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) คืออะไร ต่างจากใบกำกับภาษีปกติอย่างไร?

ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax Invoice คือใบกำกับภาษีภายใต้ระบบปฏิบัติงานของกรมสรรพากร หน้าตาจะคล้ายกับใบกำกับภาษีปกติทั่วไป มีข้อความแจ้งรายละเอียดอย่างครบถ้วน เหมือนใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษทุกอย่าง แต่จะมีจุดสังเกตด้วยตัวเองตรงมุมขวาล่างสุดของเอกสาร ที่กำกับไว้อย่างชัดเจนว่า 'เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ Digitally Signed by'

หรือสำหรับร้านค้าขนาดเล็กที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ e-Tax Invoice by E-mail ด้านล่างสุดของใบกำกับภาษีจะมีข้อความแสดงว่า 'ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ [XXXXXXXXXXXXX] นี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์' ใบกำกับภาษีที่ปรากฏข้อความลักษณะแบบนี้ สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีโครงการ Easy E-Receipt ได้

จะเห็นว่าใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax Invoice คือใบกำกับภาษีที่ผ่านการอนุมัติจากกรมสรรพากรมาแล้ว ไม่ใช่ใบกำกับภาษีที่ร้านค้าสามารถเขียนออกได้เอง ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องติดต่อกรมสรรพากร เพื่อขอเป็นผู้อนุมัติออกใบกำกับภาษี e-Tax ด้วยตัวเอง ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็ต้องคอยสังเกตให้ดีด้วย

รายการสินค้าและบริการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีโครงการ Easy E-Receipt ได้

ก่อนจะออกไปใช้สิทธิ์ช้อปปิ้งลดหย่อนภาษีกันให้หนำใจ มาเช็คกันก่อนว่าสินค้าและบริการแบบไหน สามารถนำมาลดหย่อนภาษีกับโครงการน้องใหม่นี้ได้บ้าง

1. สินค้าและบริการทั่วไปที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเสีย VAT

2. หนังสือและ E-Book โดยสามารถเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารได้ เพิ่มรายการสิทธิ์มากขึ้นจากช้อปดีมีคืน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งตีพิมพ์ในแบบรูปเล่ม หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์

3. สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว

สำหรับรายการสินค้าและบริการที่นำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 'ไม่ได้' ประกอบด้วยรายการสินค้าเหมือนโครงการช้อปดีมีคืน เช่น ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ ของมึนเมาทุกประเภท, ยานพาหนะ, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ตลอดจนสินค้าและบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว รายละเอียดส่วนสำคัญที่แตกต่างจากโครงการช้อปดีมีคืนคือ โครงการ Easy E-Receipt จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าน้ำมันและค่าก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะได้

วิธีการตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการ Easy E-Receipt ช้อปดีมีคืนเวอชั่นดิจิทัล

1. สอบถามจากร้านค้าโดยตรงว่าสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

2. ตรวจสอบร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีของกรมสรรพากร ที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบ E-Tax & E-Receipt ให้ได้ ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร E-TAX Invoice & Receipt โดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้าลงไป หากมีรายการชื่อร้านค้าปรากฏขึ้น แสดงว่าร้านค้าดังกล่าวอยู่ในระบบภาษีเรียบร้อยแล้ว และใบกำกับภาษีจากร้านค้าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

3. สำหรับร้านค้าขนาดเล็กที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Tax Invoice by E-mail สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรเช่นกัน แต่จะอยู่ในหมวด E-TAX Invoice By Time Stamp กดเข้าไปที่ 'รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ' และใช้วิธีเช็คแบบเดียวกัน

การเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt หรือช้อปดีมีคืนเวอชั่นดิจิทัลนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 45 วัน โดยประชาชนคนไทยผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกคน สามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มายื่นประกอบรายการลดหย่อนภาษีของปี 2567 และส่งให้กับกรมสรรพากรได้ในช่วงต้นปี 2568 อย่าลืมว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำมายื่นลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องเป็นการจับจ่ายใช้สอยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนดเท่านั้น

เตรียมตัววางแผนจับจ่ายช้อปปิ้งให้คุ้มค่ามากที่สุด! มาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกันให้ครบที่ศูนย์การค้า Megabangna เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าและบริการที่หลากหลายมากที่สุด จากร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายกว่า 900 ร้านค้า ที่ศูนย์การค้า Megabangna มีร้านเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt มากมาย! สามารถให้บริการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าได้ เดินช้อปปิ้งลดหย่อนภาษีอย่างไร้กังวล จะเข้าร้านไหนก็ร่วมสิทธิ์โครงการ Easy E-Receipt เพื่อความชัวร์อย่าลืมสอบถามพนักงานผู้ให้บริการก่อนการชำระเงิน จะได้ช้อปปิ้งอย่างสบายใจ ลดหย่อนภาษีแบบง่ายๆ ให้ผู้ซื้อไม่เสียสิทธิ์ในการทำ Easy E-Receipt

ศูนย์การค้า Megabangna ที่เดียวที่ให้คุณได้ครบทุกสิ่งที่ต้องการ ตั้งแต่ช้อปปิ้ง เที่ยว เล่น และกินร้านอาหารอร่อยแบบได้เงินภาษีคืน เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt กับภารกิจลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 50,000 บาทที่เมกาบางนา สายช้อปต้องห้ามพลาด!

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นพิเศษศูนย์การค้าเมกาบางนา ได้ที่

โทร: 02-105-1000 | อีเมล: contactus@mega-bangna.com