CONNECT WITH US
Technician
ช่างเทคนิค
ฝ่ายวิศวกรรมและโครงการ
Fulltime
Responsibilities
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคาร
ดูแลระบบวิศวกรรมของอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์
Qualifications
คุณสมบัติของตำแหน่งงานนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 25-35 ปี สำหรับผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานกับศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษาอาคารหรือโรงงาน
5. หากมีบัตรช่างไฟฟ้าอาคาร หรือใบอนุญาตปฏิบัติการที่อับอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า กะบ่าย และกะดึก)
7. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีม
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
Share jobs
แชร์ตำแหน่งงานนี้