DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

ไมเซน

Orange Zone | Level 1

ไวน์ คอนเนคชั่น บิสโทร

Orange Zone | Level 1

ไวน์ ไอ เลิฟ ยู

Orange Zone | Level 1

ไอคิวแอร์

Purple Zone | Level 2

ไอซี เบอร์ลิน

Blue Zone | Level 1

ไอทีซิตี้

Blue Zone | Level 2

ไอแคนรีด เปิดให้บริการตามปกติ จ.-ศ. เวลา 10.00-19.00 น. ส.-อา. เวลา 9.00-18.00 น.

Blue Zone | Level 1

ไอแคร์

Yellow Zone | Level G

ไฮบริด

Blue Zone | Level 1

ไฮบริด เอ๊าท์ฟิตเตอร์ส

Blue Zone | Level 1